försäkring och säkerhet

FÖRSÄKRING

Om det tråkiga skulle inträffa så har vi via Länsförsäkringar aktuellt skydd som behövs för verksamheten. Bland annat Ansvarsförsäkring  och Rättsskyddsförsäkring.

Jonsereds Katthotell har tillstånd från Länsstyrelsen i Göteborg att enligt djurskyddslagen § 16 driva katthotell.

Vi har rekommenderad ansvars- och skadeförsäkring hos Länsförsäkringar.
Hotellet är rymningssäkrat med dubbla dörrar och slussar både inne och ute. Vi har brandvarnare och brandsläckare.

Din katt måste vara vaccinerad. Hankatter måste vara kastererade om den är mer än 12 månader..

Vaccinationskort ska fotas/kopieras och skickas sms eller mail  i samband med bokningen..

Vi ser gärna att din katt är försäkrad men det är inget måste. Vi skriver ett avtal så vi vet vad som gäller i ansvarsfrågor och kring ev sjukhusvistelse,  lämning och hämtning.

SÄKERHET